Wydawca treści Wydawca treści

Histroria

Nadleśnictwo Świętoszów zostało utworzone 31 grudnia 1992 r. z połączenia dwóch części Nadleśnictwa Ruszów i Nadleśnictwa Bolesławiec.Minister Ochrony Środowiska zarządzeniem Nr 64 z 31 grudnia 1992r. utworzył Nadleśnictwo Świętoszów z obrębu Ławszowa Nadleśnictwa Ruszów i obrębu Świętoszów Nadleśnictwa Bolesławiec.


Obręb leśny Świętoszów w latach 1945-1948 wchodził w skład Nadleśnictwa Szprotawa, następnie Trzebień, Kliczków, Łozy i Cisów. Następnie lasy te zostały przeniesione z Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych Żary do Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych Wrocław. W roku 1958 utworzono z tego obrębu Nadleśnictwo Świętoszów, które istniało do 1972 roku.

Obręb leśny Ławszowa od 1945r. wchodził w skład Nadleśnictwa Piękna Wieś z siedzibą w Ławszowej. Po przekazaniu w 1951r. do OZLP Wrocław wchodził on w skład Nadleśnictwa Ławszowa, w latach 1970 – 1977 Nadleśnictwa Osiecznica, a od 1977r. do 1992r. Nadleśnictwa Ruszów.

Na potrzeby szkolenia wojsk tutejsze lasy były wykorzystywane już w XIX wieku, a w Świętoszowie (ówczesnym Neuhammer) utworzono kompleks koszarowy i garnizon.

Na terenie poligonu, na południe od Świętoszowa w okresie I i II wojny światowej funkcjonowały obozy jenieckie, w których, w nieludzkich warunkach przetrzymywano jeńców. Z wycieńczenia i chorób zmarło w nich kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy różnych narodowości. W Świętoszowie więzieni byli także Powstańcy Śląscy. W okresie I wojny światowej na jenieckiej nekropolii stanął monumentalny pomnik wykonany przez jednego z rosyjskich jeńców, przedstawiający carskiego dwugłowego orła.