Wydawca treści Wydawca treści

Lasy prywatne

Lasy Prywatne

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta.

Informacje o zasadach prowadzenia nadzoru w zależności od zasięgu terytorialnego można uzyskać w siedzibie Starostwa.