Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty Edukacyjne

Obiekty Edukacyjne

Obiekty edukacyjne zlokalizowane na terenie Nadleśnictwa Świętoszów:

Ścieżki przyrodnicze:

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza "Święte Jezioro" (o długości ok. 150m) zlokalizowana jest na terenie użytku ekologicznego o tej samej nazwie (ok. 2km od miejscowości Parowa). Użytek ekologiczny "Święte Jezioro" to obszar podmokłych łąk, na których chętnie przebywają i gniazdują ptaki. Na ścieżce znajduje się kilka tablic informacyjnych i edukacyjnych oraz wieża widokowa, z której możemy obserwować pobliskie mokradła. Cierpliwi obserwatorzy mogą spotkać tu polującego orła bielika, błotniaki i kanię rudą oraz całą gamę ptaków środowiska wodno-błotnego, m.in. żurawia, czaplę i wiele gatunków kaczek. Tuż przy ścieżce można obejrzeć żeremia i ślady żerowania bobra.

Żołnierska Ścieżka Przyrodnicza umiejscowiona jest z racji pełnionej funkcji w Świętoszowie w lesie sosnowym przy koszarach wojskowych (ścieżka o długości ok. 100m). Znajduje się na niej kilkanaście tablic informacyjnych i edukacyjnych, opisujących zasady zachowania się w lesie i elementy przyrody terenu Nadleśnictwa.

Izba edukacyjna

Izba edukacyjna została utworzona w 2005 roku. Zgromadzono w niej różne przedmioty używane kiedyś i dziś przez leśników w pracy. Można tu także obejrzeć zbiory owadów. Obecnie izba służy głównie do zajęć edukacyjnych z uczniami pobliskich szkół.