Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty Edukacyjne

Obiekty Edukacyjne

Obiekty edukacyjne zlokalizowane na terenie Nadleśnictwa Świętoszów:

Ścieżki przyrodnicze:

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza "Święte Jezioro" (o długości ok. 150m) zlokalizowana jest na terenie użytku ekologicznego o tej samej nazwie (ok. 2km od miejscowości Parowa). Użytek ekologiczny "Święte Jezioro" to obszar podmokłych łąk, na których chętnie przebywają i gniazdują ptaki. Na ścieżce znajduje się kilka tablic informacyjnych i edukacyjnych oraz wieża widokowa, z której możemy obserwować pobliskie mokradła. Cierpliwi obserwatorzy mogą spotkać tu polującego orła bielika, błotniaki i kanię rudą oraz całą gamę ptaków środowiska wodno-błotnego, m.in. żurawia, czaplę i wiele gatunków kaczek. Tuż przy ścieżce można obejrzeć żeremia i ślady żerowania bobra.

Żołnierska Ścieżka Przyrodnicza umiejscowiona jest z racji pełnionej funkcji w Świętoszowie w lesie sosnowym przy koszarach wojskowych (ścieżka o długości ok. 100m). Znajduje się na niej kilkanaście tablic informacyjnych i edukacyjnych, opisujących zasady zachowania się w lesie i elementy przyrody terenu Nadleśnictwa.

Szlak edukacyjny Lisia Dróżka powstał by lokalni mieszkańcy oraz turyści mogli aktywnie odpocząć na łonie natury (dł. ok. 1,1 km). Znajduje się przy miejscowości Ławszowa. W aktywnym wypoczynku mają pomóc urządzenia do ćwiczeń rozmieszczone wzdłuż ścieżki prowadzącej skrajem skarpy pradoliny rzeki Kwisy. Umieszczono przy niej szereg tablic edukacyjnych obrazujących pracę Leśnika.

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna Wenecja to obiekt (dł. ok. 100 m) położony w otoczeniu lasów sosnowych przy dwóch zbiornikach wodnych wybudowanych przez Nadleśnictwo Świętoszów. Krajobraz i otaczająca to miejsce przyroda dostarcza wielu wrażeń estetycznych. Można tu zaspokoić potrzeby związane z turystyką, rekreacją i wypoczynkiem.  Obiekt nadaje się do spędzania wolnego czasu zarówno przez turystów indywidualnych jak również przez grupy zorganizowane. Znajduje się tu cieszące się dużym zainteresowaniem miejsce na ognisko, tzw. Wigwam.  Położony jest on na wyspie na stawie śródleśnym, posiada palenisko, ławki, stoły oraz kosze na śmieci.

Izba edukacyjna

Izba edukacyjna została utworzona w 2005 roku. Zgromadzono w niej różne przedmioty używane kiedyś i dziś przez leśników w pracy. Można tu także obejrzeć zbiory owadów. Obecnie izba służy głównie do zajęć edukacyjnych z uczniami pobliskich szkół.