Wydawca treści Wydawca treści

Oferta Edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA

       Serdecznie zapraszamy do korzystania z obiektów turystyczno-edukacyjnych na terenie Nadleśnictwa Świętoszów, zlokalizowanych poza obszarem wykorzystywanym jako poligon wojskowy.

Przypominamy, że większość  powierzchni obrębu leśnego Świętoszów to czynny poligon wojskowy, na który obowiązuje całoroczny zakaz wstępu. Teren poligonu jest intensywnie użytkowany przez wojsko, w związku z tym istnieje realne zagrożenie zdrowia bądź życia osób, które mimo zakazu wkraczają na ten obszar.

Informujemy, że oferujemy możliwość przeprowadzenia zajęć edukacyjnych przez leśników-przewodników dla grup zorganizowanych. Zajęcia mogą się odbyć na obiektach edukacyjnych, w lesie bądź w placówce zgłaszającego, po uprzednim ustaleniu szczegółów zajęć z minimum 2-tygodnowym wyprzedzeniem.

Niezbędne informacje dotyczące zorganizowania zajęć, odnajdziecie Państwo w załączonym regulaminie, który zawiera także wzór karty zgłoszenia lub zaproszenia na zajęcia edukacyjne.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem nadleśnictwa bądź bezpośrednio z Panią Małgorzatą Pagórską-Toczek, tel. 75 731 12 59, e-mail: malgorzata.pagorska@wroclaw.lasy.gov.pl