Wydawca treści Wydawca treści

Zasady korzystania z terenów leśnych i obiektów turystycznych w Nadleśnictwie Świętoszów.

     Znaczna część terenu Nadleśnictwa Świętoszów stanowi czynny bądź były poligon wojskowy. Teren czynnego poligonu wojskowego objęty jest całkowitym ZAKAZEM WSTĘPU. Ze względu na długotrwałe użytkowanie pozostałej części powierzchni nadleśnictwa przez różne wojska od końca XIX wieku, istnieje możliwość zetknięcia się z przedmiotami niebezpiecznymi także poza terenem czynnego poligonu (niewybuchy, niewypały i inne).

PROSIMY O ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI!!!

 

Tereny leśne

     Ustawa z dnia 28 września 1991 r o lasach (z póz. zm.) ustanawia, że lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są ogólnodostępne dla ludności z pewnymi ograniczeniami. Objęcie zakazem wstępu są:

- uprawy leśne do 4 m wysokości,

- ostoje zwierząt,

- obszary zagrożone erozją.

 

Okresowo nadleśniczy może również wprowadzić zakaz wstępu w szczególnych okolicznościach:

- w okresie bardzo  dużego zagrożenia pożarowego,

- na powierzchnie na których prowadzone są prace gospodarcze.

 

    W lesie można wypoczywać, spacerować, zbierać owoce runa leśnego, pamiętając jednak, że takie wejście do lasu i korzystanie z jego dobrodziejstw odbywa się na własną odpowiedzialność osoby korzystającej. Turysta – osoba korzystająca powinna mieć świadomość o zagrożeniach mogących nastąpić w lesie takich jak:

- siła wyższa (gołoledź, wywroty, złomy, złamane konary i gałęzie, itp.),

- owady (kleszcze, szerszenie, osy, itp.),

- dzikie zwierzęta (wilk, lis, dzik ,itp.),

- nierówności terenu (przeszkody, koleiny na drogach ),

- zabłąkanie w dużych kompleksach leśnych itp.

 

Poruszając się po lesie omijamy miejsca gdzie:

- wykonywane są prace gospodarcze,

- pszczelarze wystawiają ule,

- odbywają się polowania,

- prowadzone są zabiegi ograniczające gradację owadów,

- prowadzone są ćwiczenia wojskowe (teren poligonu),

- oznakowano je zakazem lub ograniczeniem wstępu.

 

     Poniżej zamieszczamy przydatne informacje dotyczące planowanej wycieczki do lasu – „Jak się przygotować?” i „Jak spędzić tam czas”, które na pewno pomogą w zaplanowaniu udanego wypoczynku w lesie.

 

Obiekty turystyczne

     W naszym nadleśnictwie utworzono kilkanaście obiektów turystycznych i edukacyjnych. Zasady korzystania z nich określają regulaminy opracowane z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom (są one zamieszczone na obiektach oraz poniżej). Znajdująca się w nich infrastruktura jak i otoczenie poddawane są przez leśników bieżącym przeglądom. Korzystanie z nich przy przestrzeganiu zasad ujętych w regulaminach daje korzystającym poczucie bezpieczeństwa.

     Zapraszamy do korzystania z nich i przekazywania nam, uwag dotyczących ich stanu oraz Państwa oczekiwań, które postaramy się spełnić.

Życzymy miłego wypoczynku!

„Darz Bór"        

Nadleśniczy wraz z załogą Nadleśnictwa Świętoszów