Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek drzewostanów na naszym terenie to 48 lat, a przeciętna zasobność przekracza 142 m sześc./ha.

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek drzewostanów na naszym terenie wynosi  48 lata, a przeciętna zasobność przekracza 142 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 94 % – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerka
 • 5 % – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 1 % – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

 • 84 % – sosna
 • 1 % –  świerk
 • 2 % – dąb
 • 12 % – brzoza
 • 1 % – olsza

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.). W Nadleśnictwie Świętoszów rozkład powierzchni wg klas wieku prezentuje poniższe zastawienia  klas wieku prezentuje poniższe zestawienia klas wieku wg powierzchni wyrażony w %;

 • 10 % – I klasa
 • 36  % – II klasa
 • 29 % – III klasa
 • 14 % – IV klasa
 • 4 % – V klasa
 • 7 % – VI klasa i starsze

Przeciętna zasobność drzewostanów

 • Sosna – 152 m sześc./ha
 • Świerk – 99 m sześc./ha
 • Dąb – 161 m sześc./ha
 • Brzoza – 81 m sześc./ha
 • Olsza – 148 m sześc./ha