"Zanocuj w lesie" Nadleśnictwo Świętoszów

Nadleśnictwo Świętoszów wyznaczyło specjalne obszary leśne o powierzchni ponad 1500 hektarów, gdzie miłośnicy bushcraftu i survivalu mogą uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach.

 

Lokalizacja widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji Mbdl  (android) lub  iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. regulaminem korzystania z obszaru (Materiały do pobrania – poniżej)

 2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą.

  • Miejsce Postoju Turystów w Świętoszowie przy rzece Kwisie. Znajduje się tam wiata ze stołami i miejsce do rozpalania ogniska.

  • Miejsce na Ognisko „Nad Kwisą” przy Świętoszowie. Znajduje się tam wiata ze stołami i miejsce do rozpalania ogniska.

  • Na obszarze objętym programem „Zanocuj w lesie” dopuszcza się możliwość używania kuchenek gazowych zgodnie z warunkami zawartymi w regulaminie.

 3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/ Przed wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem

 4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu: https://swietoszow.wroclaw.lasy.gov.pl/zasady-korzystania-z-terenow-lesnych

 5. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze, miejsca te oznaczone są specjalnymi tablicami. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu.

 6. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków

  • „Obszar Zanocuj w lesie” zostaje czasowo zamknięty. Termin obowiązywania, lokalizacja na mapie.

 7. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 

  • terminy polowań zbiorowych (Materiały do pobrania – poniżej)

 8. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (Materiały do pobrania – poniżej)  oraz przesłanie go na adres swietoszow@wroclaw.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Małgorzata Pagórska-Toczek, tel. 500 148 123

 

    Nadleśnictwo Świętoszów przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

 

Obecnie trwają prace gospodarcze w oddziałach:

  Oddział      Rodzaj planowanych prac Termin
    248          pozyskanie drewna VII/VIII 2024
    247          pozyskanie drewna VII/VIII 2024